قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی

صفحه اصلی/برچسب: قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی

قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی

2020-03-23T11:53:19+04:30

برای دریافت قیمت روز لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی با بهترین کیفیت در سایز های ۱۶ تا ۲۵۰۰ میلی متر موجود بوده و در کلاس های ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۳۲ بار و بالاتر نیز تولید شده در تجهیزات کشاورزی شاپ [...]

قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی2020-03-23T11:53:19+04:30

قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی

2020-03-23T10:37:05+04:30

برای دریافت قیمت روز لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی با بهترین کیفیت در سایز های ۱۶ تا ۲۵۰۰ میلی متر موجود بوده و در کلاس های ۲، ۴، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و ۳۲ بار و بالاتر نیز تولید شده در تجهیزات کشاورزی شاپ [...]

قیمت لوله آبرسانی پلی اتیلن کشاورزی2020-03-23T10:37:05+04:30