صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی

صفحه اصلی/برچسب: صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی

2020-03-24T20:08:35+04:30

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی از تولید کنندگان مختلف داخل ایران رو به افزایش است. در همین راستا شرکت کشاورزی شاپ اقدام به صادرات با کیفیت ترین لوله های آبیاری پلی اتیلن نموده است. تمامی این لوله ها دارای استانداردهای مرجع لوله های پلی اتیلن هستند. همچنین آزمون [...]

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی2020-03-24T20:08:35+04:30

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی

2020-03-23T10:45:34+04:30

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی از تولید کنندگان مختلف داخل ایران رو به افزایش است. در همین راستا شرکت کشاورزی شاپ اقدام به صادرات با کیفیت ترین لوله های آبیاری پلی اتیلن نموده است. تمامی این لوله ها دارای استانداردهای مرجع لوله های پلی اتیلن هستند. همچنین آزمون [...]

صادرات لوله های پلی اتیلن دارای استانداردهای بین المللی2020-03-23T10:45:34+04:30